Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Cũng như củi khô dễ đốt

Cũng như củi khô dễ đốt

Cũng như củi khô dễ đốt, ngựa già dễ cưỡi, sách xưa dễ đọc, rượu củ dễ uống thì quý nhất là có những người bạn già.