Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao,

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao,

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
As the valley gives height to the mountain, so can sorrow give meaning to pleasure; as the well is the source of the fountain, deep adversity can be a treasure.