Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Cuộc đời chỉ là một chuỗi những cơ hội ngẫu nhiên

Cuộc đời chỉ là một chuỗi những cơ hội ngẫu nhiên

Cuộc đời chỉ là một chuỗi những cơ hội ngẫu nhiên . Cái khó là nắm bất cơ hội mà hành động . Đừng bao giờ để vuột mất. Không phải ngày nào bạn cũng gặp cơ hội may đâu.