Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Cuộc đời là bọt nước

Cuộc đời là bọt nước

Cuộc đời là bọt nước. Chỉ có hai điều như đá tảng: tử tế khi người khác lâm nạn và can đảm trong hoạn nạn của chính mình