Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Cuộc đời ngắn ngủi nhưng tình yêu thì dài

Cuộc đời ngắn ngủi nhưng tình yêu thì dài

Brief is life but love is long
(Cuộc đời ngắn ngủi nhưng tình yêu thì dài)