Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Cuộc sống không phải là tất cả

Cuộc sống không phải là tất cả

Cuộc sống không phải là tất cả. Còn cần biết sống một cuộc đời không phải vì mình, mà vì mọi người, vì Tổ quốc.