Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Cuộc sống là nghĩa vụ

Cuộc sống là nghĩa vụ

Cuộc sống là nghĩa vụ ngay cả trong trường hợp nó chỉ diễn ra trong khoảnh khắc.