Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Cuộc sống như một cuốn sách.

Cuộc sống như một cuốn sách.

Cuộc sống như một cuốn sách. Kẻ điên rồ giở qua nhanh chóng. Người khôn ngoan vừa đọc vừa suy nghĩ vì biết rằng mình chỉ được đọc có một lần