Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại

Cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại

Cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại. Không thể sống thiếu tình yêu vì con người sinh ra có một tâm hồn để mà yêu.