Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Dám và thử thánh là những trận chiến

Dám và thử thánh là những trận chiến

Dám và thử thánh là những trận chiến. Nếu bạn thua một lần, hai lần hoặc nhiều lần nữa, bạn háy giao chiến lại rồi sẽ được lúc bạn toàn thắng.