Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Đàn bà lừa dối đàn ông khi nàng kể cho chàng

Đàn bà lừa dối đàn ông khi nàng kể cho chàng

Đàn bà lừa dối đàn ông khi nàng kể cho chàng về quá khứ của mình. Đàn ông lừa dối đàn bà khi chàng mô tả tương lai của mình cho nàng.