Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Đàn ông khinh nhau trong học vấn

Đàn ông khinh nhau trong học vấn

Đàn ông khinh nhau trong học vấn, phụ nữ ghét nhau về sắc đẹp.