Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Đàn ông mang trái tim trong phái tính.

Đàn ông mang trái tim trong phái tính.

Đàn ông mang trái tim trong phái tính. Đàn bà mang phái tính trong trái tim.