Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Đàn ông thích biểu dương trước người đàn bà đẹp

Đàn ông thích biểu dương trước người đàn bà đẹp

Đàn ông thích biểu dương trước người đàn bà đẹp, và chấp nhận thua thiệt trong bóng tốị.