Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Đàn ông yêu ái tình trước rồi cuối cùng

Đàn ông yêu ái tình trước rồi cuối cùng

Đàn ông yêu ái tình trước rồi cuối cùng mới yêu một người đàn bà. Đàn bà yêu một người đàn ông trước rồi cuối cùng mới yêu ái tình.