Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Đang thật yêu bỗng căm ghét là còn

Đang thật yêu bỗng căm ghét là còn

Đang thật yêu bỗng căm ghét là còn yêu một cách âm thầm tha thiết.