Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Dẫu em có nghi ngờ

Dẫu em có nghi ngờ

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé