Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Đau khổ có thể tự thỏa mãn

Đau khổ có thể tự thỏa mãn

Đau khổ có thể tự thỏa mãn, nhưng muốn hiểu toàn bộ giá trị của niềm vui, bạn phải tìm một người khác để chia sẻ nó.