Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Đau khổ là tri thức, người biết nhiều nhất bi thương nhiều nhất

Đau khổ là tri thức, người biết nhiều nhất bi thương nhiều nhất

Đau khổ là tri thức, người biết nhiều nhất bi thương nhiều nhất, cây tri thức không phải cây đời.
Sorrow is knowledge, those that know the most must mourn the deepest, the tree of knowledge is not the tree of life.