Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Đau khổ và vui sướng giống như ánh sáng và bóng tối,

Đau khổ và vui sướng giống như ánh sáng và bóng tối,

Đau khổ và vui sướng giống như ánh sáng và bóng tối, thay thế lẫn nhau; chỉ có biết như thế nào để thích ứng với nó, và luôn thông minh làm cho nó trong sạch, mới có thể hiểu được cuộc sống là như thế nào.