Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Để hiểu nhau, tôi thích anh hoài nghi tôi để rồi có

Để hiểu nhau, tôi thích anh hoài nghi tôi để rồi có

Để hiểu nhau, tôi thích anh hoài nghi tôi để rồi có ngày tin cho chắc chắn. Tôi không thích anh vội tin tôi để đi đến hoài nghi.