Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Để lớn lên và sống đúng với bản

Để lớn lên và sống đúng với bản

Để lớn lên và sống đúng với bản thân mình đòi hỏi lòng can đảm.
It takes courage to grow up and turn out to be who you really are.