Trang chủ / Lời Hay Ý Đẹp / Để tâm nghiền ngẫm mãi thì lẽ gì mà không nghĩ ra

Để tâm nghiền ngẫm mãi thì lẽ gì mà không nghĩ ra

Để tâm nghiền ngẫm mãi thì lẽ gì mà không nghĩ ra, kiên gan bền chí mãi thì việc gì mà làm chẳng nổi.