Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Đêm ba mươi, đếm tờ lịch

Đêm ba mươi, đếm tờ lịch

Đêm ba mươi, đếm tờ lịch, ba mươi tờ buồn xa tháng cũ
Sáng mồng một, ngắm cành mai, đơn một cành vui đón năm mới.