Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Đi một mình, có thể đi ngay

Đi một mình, có thể đi ngay

Đi một mình, có thể đi ngay; đi cùng người khác thì phải chờ anh ta chuẩn bị xong.