Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Điểm tốt khi yêu say đắm là

Điểm tốt khi yêu say đắm là

Điểm tốt khi yêu say đắm là: nó không biết bắt đầu cũng không biết kết thúc, nó chỉ biết vui vẻ và sung sướng mà không biết tai nạn có thể xảy ra.