Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Điều khôn ngoan nhất là phải luôn ghi nhớ rằng

Điều khôn ngoan nhất là phải luôn ghi nhớ rằng

Điều khôn ngoan nhất là phải luôn ghi nhớ rằng không có thành công hay thất bại nào là cuối cùng.