Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Điều quan trọng không phải là bạn sống lâu như thế nào

Điều quan trọng không phải là bạn sống lâu như thế nào

Điều quan trọng không phải là bạn sống lâu như thế nào, mà là sống sâu như thế nào