Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Điều ta tìm kiếm ta sẽ tìm thấy

Điều ta tìm kiếm ta sẽ tìm thấy

Điều ta tìm kiếm ta sẽ tìm thấy; điều ta trốn tránh sẽ trốn tránh ta.