Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Điều tốt nhất là nói giỏi,

Điều tốt nhất là nói giỏi,

Điều tốt nhất là nói giỏi, và điều giúp bạn nói giỏi nhất đó là tình bạn.