Trang chủ / Danh Ngôn tiếng anh / Do not worry if you have built your castles

Do not worry if you have built your castles

Đừng lo lắng nếu bạn phải xây lâu đài ở trên không. Chúng ở đúng nơi cần ở rồi. Giờ hãy đặt nền móng xuống bên dưới.
Do not worry if you have built your castles in the air. They are where they should be. Now put the foundations under them.