Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Đời là cuộc đấu tranh liên tục

Đời là cuộc đấu tranh liên tục

Đời là cuộc đấu tranh liên tục; nó luôn được cải biên với nhưng khó khăn mới. Và chúng ta sẽ chiến thắng nhưng bao giờ cũng phải trải giá