Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Đời là một hài kịch đối với những người

Đời là một hài kịch đối với những người

Đời là một hài kịch đối với những người hay suy nghĩ và là một bi kịch đối với những người đa cảm.