Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Đời người chính là ý chí kết bạn với tuổi trẻ

Đời người chính là ý chí kết bạn với tuổi trẻ

Đời người chính là ý chí kết bạn với tuổi trẻ, trí tuệ và tuổi già đi chung.