Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Đôi tai là lối vào của trái tim.

Đôi tai là lối vào của trái tim.

Đôi tai là lối vào của trái tim.