Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Đối với kẻ tự hại thân dầu nói cũng bằng thừa.

Đối với kẻ tự hại thân dầu nói cũng bằng thừa.

Đối với kẻ tự hại thân dầu nói cũng bằng thừa. Đối với kẻ tự liều thân dầu giúp cũng vô ích.