Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Đối với người đàn ông

Đối với người đàn ông

Đối với người đàn ông, tha thứ điều gì cũng được, nhưng lãng quên thì chẳng bao giờ.