Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Đồng bào ta gái cũng như trai

Đồng bào ta gái cũng như trai

Đồng bào ta gái cũng như trai, trẻ cũng như già cho đến các cháu nhi đồng cỏn con, ai cũng nồng nàn yêu nước, ai cũng hăng hái kháng chiến, ai cũng có gan giết giặc.