Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Dream manfully and nobly, and thy dreams shall be prophets.

Dream manfully and nobly, and thy dreams shall be prophets.

Hãy mơ những giấc mộng can trường và cao thượng, rồi giấc mộng của mi sẽ trở thành lời tiên tri.
Dream manfully and nobly, and thy dreams shall be prophets.