Trang chủ / Những câu nói hay / Dreams are the touchstones of our character.

Dreams are the touchstones of our character.

Giấc mơ là đá thử vàng với bản tính của chúng ta.
Dreams are the touchstones of our character.