Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Đủ phẩm hạnh có nghĩa là

Đủ phẩm hạnh có nghĩa là

Đủ phẩm hạnh có nghĩa là biết phẩm hạnh của mình không đủ