Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Đức hạnh lớn nhất mà bên cạnh đó

Đức hạnh lớn nhất mà bên cạnh đó

Đức hạnh lớn nhất mà bên cạnh đó, mọi đức hạnh khác đều mờ nhạt đi, đấy là không làm hại ai và tùy sức mà giúp đỡ mọi người.