Trang chủ / Những câu nói hay về tình bạn / Đừng bao giờ chọn bạn mà không thấu hiểu tường tận

Đừng bao giờ chọn bạn mà không thấu hiểu tường tận

Đừng bao giờ chọn bạn mà không thấu hiểu tường tận, và đừng bao giờ mất bạn chỉ vì một hiểu nhầm nhỏ.
Never choose a friend without complete understanding and never lose a friend because of a small misunderstanding.