Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Đừng bao giờ tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử

Đừng bao giờ tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử

Đừng bao giờ tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử, đừng bao giờ từ bỏ nếu bạn vẫn cảm thấy mình làm được. Đừng bao giờ nói mình không còn yêu người đó nữa nếu bạn không thể buông tay.
Never say goodbye when you still want to try, never give up when you still feel you can't take it. Never say you don't love the person anymore when you can't let go.