Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Đừng cho rằng mình cao nhất, pháp luật còn cao hơn.

Đừng cho rằng mình cao nhất, pháp luật còn cao hơn.

Đừng cho rằng mình cao nhất, pháp luật còn cao hơn.