Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Đừng đi trước tôi, bởi có thể tôi sẽ không bước theo

Đừng đi trước tôi, bởi có thể tôi sẽ không bước theo

Đừng đi trước tôi, bởi có thể tôi sẽ không bước theo. Đừng đi sau tôi, tôi có thể sẽ không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh và trở thành bạn của tôi.