Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Đừng dời công việc của ngày hôm nay sang ngày mai

Đừng dời công việc của ngày hôm nay sang ngày mai

Đừng dời công việc của ngày hôm nay sang ngày mai. Thứ đã mất hôm nay, ngày mai cũng không cách nào bù đắp kịp.