Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Đừng hỏi người thông minh

Đừng hỏi người thông minh

Đừng hỏi người thông minh, hãy hỏi người từng trải.