Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Đừng lo mình không có chức vị

Đừng lo mình không có chức vị

Đừng lo mình không có chức vị, chỉ lo mình không đủ tài để nhận lấy chức vị.