Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Education is what remains after one

Education is what remains after one

Giáo dục là thứ gì còn lại sau khi anh đã quên những gì anh học ở trường.
Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school.